Tjejen som kan genom Ama Ata Aidoo wikipedia

Hjälpen kan ske genom pengar, personal, materiel eller expertkunskap. ... Novellen är publicerad i antologin African Love Stories, sammanställd av Ama Ata Aidoo. En annan uppmärksammad novell av Arac de Nyeko är Strange Fruit, som handlar om frun till en man som rebeller tvingar att kämpa med dem i norra Uganda. ... Efter en mindre bra ... Det handlar om allt möjligt: virkade grytlappar, grafitti, Loy Kratong-båtar, stentroll, ryamattor och hair falls, såna som tjejen på omslaget har. Jag visste inte att det hette falls. Kul att få ett namn på det. Men det är inte bara sånt man kan göra själv med i boken. Åtminstone inte helt själv. Det verkar som om det inte har blivit så många serier om dem genom åren, för det har väldigt lägligt kommit ut en samlingsvolym som tydligen innehåller alla de ursprungliga Eternalsserierna från 70-talet. Berättelsen fokuserar på ett antal människor, som snart visar sig tillhöra en helt annan art - Eternals.

Glycyrretinsyra. Medicinsk sök